Truyện full
Truyện hot

Đam Mỹ H Văn

Tổng hợp các bộ truyện đa mỹ H văn (thịt, sắc, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.

Bạo Quân - Dung Hằng

Bạo Quân - Dung Hằng

8.1/10
2163

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 36
Tôi Trở Thành Ảnh Đế Nhờ Thuần Hoá Đám Công Điên

Tôi Trở Thành Ảnh Đế Nhờ Thuần Hoá Đám Công Điên

7.5/10
2526

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 35
Tailhook

Tailhook

8.2/10
4674

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 30
Tặng Bạn Hoa Hướng Dương

Tặng Bạn Hoa Hướng Dương

8.2/10
3307

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 12
Luận Về Phương Pháp Cưa Đổ Nam Phụ Hữu Hiệu Nhất

Luận Về Phương Pháp Cưa Đổ Nam Phụ Hữu Hiệu Nhất

7.4/10
9310

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 57
Lãnh Địa Tuyệt Đối

Lãnh Địa Tuyệt Đối

7.9/10
4033

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 8
Lãnh Địa Tuyệt Đối

Lãnh Địa Tuyệt Đối

7.1/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 0
Lãnh Địa Tuyệt Đối

Lãnh Địa Tuyệt Đối

7.6/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 0
Hộp Kẹo Thiếc

Hộp Kẹo Thiếc

8.3/10
2037

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 5
abo Nợ Đào Hoa Đeo Bám

abo Nợ Đào Hoa Đeo Bám

7.5/10
13014

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 63
Cưỡng Cầu

Cưỡng Cầu

7.4/10
7348

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 22
Mục Sư Và Lưu Manh

Mục Sư Và Lưu Manh

7.6/10
5709

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 11

Top Đam Mỹ H Văn